ПРОДУКТИ


Вижте "СТРУНА" АД на по-голяма карта
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВО

"СТРУНА" АД

ПК: 1330

гр. София

Ул. "Архитект Петко Момчилов" № 4

Тел./факс: 02 / 920 05 85

Тел.: 02 / 920 20 06

Тел.: 02/829 81 66

GSM: 0888 51 67 10

website: www.struna.bg

email: struna@nat.bg


 

"СТРУНА"

гр. Карлово

ул "Водопад" №10

GSM: 0888 81 41 50


Вижте Струна Варна на по-голяма карта

"СТРУНА"

гр. ВАРНА

кв. "Чайка" бл. 64

Тел./Факс: 052 / 711 319

GSM: 0888 27 29 58