ПРОДУКТИ

Диктатор + ММА 

    ДИКТАТОР + MMA ДИКТАТОР   MMA 
Захранващо напрежение V 3x380 3x380 
V0 напрежение на  празен ход  V 56  56  
Заваръчен ток  A 5 - 260 5 - 260 
ПВ A/% 240 / 60 240 / 60 
Диаметър на електрода  mm  1,6 - 5 1,6 - 5 
Маса kg 57 56
I хот старт  A програмируеми   
t х.с. време на хот старт s програмируеми    
Ip пауза  A  програмируеми    
fr честота Hz програмируеми   
I imp  импулс програмируеми   
tp пауза  s  програмируеми   
t imp импулс  s програмируеми   
U ниво на влизане в к.с. V програмируеми   
Uт ниво на к.с. V програмируеми   
Брой запаметявани програми   16  

 

Основен проблем при монтажа на отговорни метални конструкции, резервоари, тръбопроводи и други е осигуряването на качествени заваръчни шевове: коренни, пълнеж, декорация. При това 90% от дефектите, открити при качествения контрол са свързани със заваряването на коренния слой:подрези, непровар, неметални включвания, пори.

 

          Търсеното качество на заварените съединения може да се осигури самоот заварчици с най-висока квалификация, при прецизна подготовка на заготовките и с използуване на качествени материали и заваръчни машини.

 

          Една от основните причини за дефекти е и неправилния режим на заваряване. За всяка конкретна марка електрод и за всеки диаметър  има оптимален заваръчен ток. При заваряване в различни пространствени положения, а особено при изпълнения на коренни шевове се налага работа при извънредно малък заваръчен ток. При това се нарушават режимите на топенеи пренос на електродния метал.

 

          Тези проблеми в голяма степен се решават с използуването на метода на адаптивно импулсно-дъгово заваряване. При него заваръчния ток има две компоненти. Разтопяването на електрода се извършва по време на токовия импулс, а  това на основния метал по време тока на паузата /пакета от импулси/.

 

          В крайна сметка адаптивно-импулсното заваряване води до следното:

-  устойчивост на процеса при ниски токове и специални пространствени положения

-  намалено пръскоотделяне

-  облекчени изисквания спрямо квалификацията на заварчиците

-  ярко изразени са предимствата на метода при  изпълнения  на коренни, вертикални  и таванни шевове

 

          „СТРУНА” АД предлага на своите клиенти специализиран токоизправител за адаптивно импулсно-дъгово заваряване  Диктатор + ММА. Същият е модификация на стандартен високочестотен транзисторен токоизправител  Диктатор,с микро-процесорно управление–реализиращ патент №RU 2410216 C2,   с 16 разделно настроиваеми програми, с възможност за корекция на избрания режим  по време на заваряване.