ПРОДУКТИ


 

"СТРУНА" АД произвежда широк спектър заваръчна техника и съответно с широка сфера на приложение. В производствената номенклатура на фирмата Вие ще намерите всяко оборудване за заваряване в защитно-газова среда и за заваряване с обмазани електроди, апарати за въздушно плазмено рязане,  както и всички необходими консумативи. Ние произвеждаме конвенционални (диодни) полуавтомати и широка гама транзисторна високочестотна техника (технология CHOPPER).

"СТРУНА" АД  се е утвърдила благодарение на високото качество на произвежданото оборудване и строгото спазване на гаранционните си задължения. Най-важният принцип в създаваната от нас техника е дълготрайност на оборудването в съчетание с отлични заваръчни качества. Оборудването произведено от нас е непретенциозно в експлоатация и слабо зависимо от колебанията на захранващата мрежа. 100%-ят контрол на техническите и технологични параметри осигурява високата надеждност.

 

 

ИНВЕРТОРИ или ЧОПЪРИ ?


Защо СТРУНА произвежда и постоянно увеличава дяла на конверторните 

/ CHOPPER – ни / заваръчни апарати ?

 

С натрупването на опит в експлоатацията на заваръчни инвертори, започнаха да се проявяват и техни слаби страни. Основни недостатъци на инверторните заваръчни източници са тяхната надеждност и ниска ремонтопригодност. Евентуалният ремонт същевременно е и неприлично скъп.

Някои от причините за ниската надеждност на инверторите са :

- Много стадии на преобразуване – ток с промишлена честота 50 Hz се изправя, филтрира се, след това се преобразува в ток с висока / 50 – 100 KHz / честота и постъпва на в.ч. трансформатор. След това токът от в.ч. трансформатора още веднъж се изправя, филтрира се повторно и участва в заваръчната верига.

Всеки възел и отделен елемент в тази дълга верига има крайна стойност на конструктивна надеждност и затова общата надеждност на инверторните заваръчни източници е в пъти по-ниска от съпоставими по технически параметри решения.

- След филтрация изправеното мрежово напрежение е 310 V за монофазни и 535 V за трифазни инвертори. От там и увеличеният риск при работа в условия на запрашеност, повишена влажност и ниски температури / по висока вероятност за ел. пробив на изолацията на ел. платки и ел. монтажа вътре в източника /. А също и по голям риск за заварчика.
Като допълнение дефектът, възникнал в началото на веригата / най-често ключови транзистори /, обикновено се разпространява нататък , като първичната намотка на в.ч. трансформатора в повечето от случаите се разрушава. Това предполага появяване на същите 310 или 535 V в заваръчната верига. Този аспект съзнателно се премълчава от рекламата.

- Дългата последователна верига предполага, при въздействието на прави и обратни връзки, слаба устойчивост. Затова инверторите се чувстват неуютно при работа в нестабилна захранваща мрежа,каквато е българската, също и при работа от генератор.
Посочените проблеми рязко намаляват ако се избегне управлението на токоизточника по първичната страна, а инвертирането се извършва в заваръчната / нисковолтова / верига. – това са така наречените конвертори или чопъри.


На фигурите са дадени блоковите схеми на класически инвертор и на CHOPPER.

 

 

Техническите характеристики и при двата подхода са приблизително еднакви с лек превес за чопърите. Но разликата в надеждността е толкова голяма, че водещите фирми поддържат и увеличават номенклатурата на чопърните токоизточници за тежки условия на приложение / hevy duty /.

СТРУНА в продължение на над 15 години работи по самостоятелното усвояване на високочестотната транзисторна CHOPPER – технология. Не се използват заимствани напр. китайски модули.
Резултатите са : 29 типа токоизточници за MMA, TIG и MIG / MAG заваряване за различни условия на работа и токове от 150 до 630 А, чийто основни предимства са :

- Надеждност. Категорично превъзхождаща тази на инверторите, поради липсата на контактори и силови превключватели, даже тази на класическите диодни стъпални токоизточници.

- Нечувствителност в широки граници от захранващото напрежение. С това възможност за работа от генератор или в обектови условия.

- Широка степен на унификация. Например цялата гама от 250 до 630 А се гради от един до четири силови транзисторни блока / 320 А / 60 % /. Същото е вярно и за взаимозаменяемите блокове за управление.

Принципната чопърна схема, както и унифицираните възли в изделията на Струна дават на клиентите изгодна възможност за дълбока модернизация на налично морално остаряло оборудване. Резултатът е – заваръчни апарати от последно поколение при значителна икономическа ефективност.

- Облегчено запалване на дъгата. Това е от особено значение при работа с корозирал или грундиран основен метал. Също е решаващо при заваряване на алуминий. Дължи се на факта, че CHOPPER - технологията по същество е импулсна. Заваръчното напрежение е поредица от импулси с постоянна честота / 27 KHz / и променлив коефициент на запълване, но с постоянна и сравнително висока амплитуда / 45 – 70 V /. Това помага за по лесно иницииране на дъгата и намалява пръскоотделянето.

- Телоподаващите устройства „ СТРУНА „ защитени с два патента са с възможности за работа с алуминиев или тръбен електроден тел. Когато работят със стоманен или Сr Ni тел, те само потвърждават своята „дурако-устойчивост”.

- Като опция Струна предлага доказали се в практиката апарати с безопасно / 12 V / напрежение на празен ход за работа в затворени помещения и такива с повишена влажност.